22 червня 2017 р. на засіданні Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проректор з наукової роботи, професор Тетяна Іванівна Негрич представила доповідь про важливість публікацій і цитувань працівників університету у міжнародних фахових виданнях як одних із важливих критеріїв рейтингової оцінки діяльності ВНЗ та надала важливу інформацію, яку слід використовувати працівникам університету з метою пошуку  міжнародних проектів, а також про актуальні стипендійні та грантові програми для молодих вчених.

Презентація.

Посилання на презентацію.