Оголошено конкурс на кращі наукові роботи для публікації у Хорватському медичному журналі (CMJ)

Науковий відділ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького інформує усіх зацікавлених про проведення конкурсу кращих наукових робіт для публікації у квітневому номері Хорватського медичного журналу (IF= 1.48), що проводиться під егідою Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). Наукові роботи слід представити у вигляді тез згідно наведених нижче вимог:

  1. Назва роботи повинна містити не більш ніж 150 символів.
  2. Прізвище та ініціали автора (авторів) з зазначенням повної назви та адреси установи та електронної пошти одного з авторів.
  3. Ключові слова: не більше п’яти .
  4. Обов’язкова структура тез: вступ, матеріали і методи, результати, обговорення та висновки  загальним обсягом не більше однієї сторінки (300 слів).
  5. У випадку проведення досліджень на лабораторних тваринах слід зазначити дату і номер протоколу комісії з біоетики.
  6. При наявності грантової підтримки слід навести назву, дату і номер проекту.

Усі тези приймаються виключно англійською мовою. Кінцевий термін подачі тез до 01.09.17. Усі роботи оформлені згідно зазначених вимог слід надсилати на електронну пошту: cms.meduniv@gmail.com. За  більш детальною інформацією щодо конкурсу просимо звертатись у сектор міжнародного співробітництва наукового відділу ЛНМУ імені Данила Галицького.