Представники ЛНМУ імені Данила Галицького взяли участь у восьмій щорічній науковій конференції проведеній під егідою Recoop HST Asscociation у м. Загреб (Хорватія)

19-21 жовтня 2017 року у м. Загреб, Хорватія відбулася восьма щорічна конференція проведена під егідою Recoop у якій взяли участь 12 науково-педагогічних працівників ЛНМУ та представники університетів інших семи країн-учасниць цієї організації. Участь у конференції взяли наступні працівники ЛНМУ: проректор з наукової роботи проф. Негрич Т.І. (кафедра неврології), проф. Заячківська О.С., проф. Стойка Р.С. (кафедра нормальної фізіології), проф. Білий Р.О. (кафедра гістології, цитології та ембріології), доц. Кобилінська Л.І. (кафедра біологічної хімії), доц. Ліщук-Якимович Х.О. (кафедра клінічної імунології та алергології), ас. Мацюра О.І. (кафедра педіатрії №2), доц. Камінський Д.В., доц. Крищишин А.П., ас. Лозинський А.В. (кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії), асп. Негрич О.І. (кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО), асп. Куцик Д. (кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО). До позитивного результату конференції слід віднести, що три статті працівників університету були відібрані та прийняті до друку у Хорватському медичному журналі (IF=1.6), що індексується в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science (проф. Негрич Т.І., проф. Стойка Р.С.; проф. Білий Р.О.; доц. Кобилінська Л.І.). Окрім того, двоє працівників університету (ас. Лозинський А.В. та ас. Мацюра О.І.) у співпраці із університетами-партнерами із Чехії, Словаччини та Угорщини стали лауреатами та виконавцями Bohdan Malaniak CSMC – RECOOP Young Scientists Research Grant на суму 5000 у.о. кожен.