Згідно з наказом МОЗ України від 30.07.2018 року № 1417

Прийом до докторантури – 1 особа

До докторантури приймаються громадяни України, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують закінчення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заява на ім’я ректора; /зразок заяви/
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць, завірений у встановленому порядку;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копії усіх дипломів;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу до докторантури;
 • копія трудової книжки;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних.

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та військовий квиток вступник подає особисто.

Документи приймаються за адресою:

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Відділ аспірантури та докторантури, тел. (032)2767817

Прийом документів для вступу до докторантури до 20 серпня 2018 року.

Підготовка у докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.

Термін навчання  – два роки.