Сектор міжнародного співробітництва

Сектор створений з метою активізації та популяризації міжнародної співпраці структурних підрозділів, наукових працівників і студентів Університету та забезпечення їх організаційними, навчально-освітніми, інформативними, консультативними послугами.

Сектор міжнародного співробітництва функціонує при науковому відділі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як самостійний підрозділ та підпорядковується проректору з наукової роботи.

АДРЕСА:
Львів, вул. Пекарська 69, 3 поверх
e-mail: cms.meduniv@gmail.com; cicscience_dept@meduniv.lviv.ua

тел./факс: (032) 275-77-24

Штат Сектору міжнародного співробітництва:
Лозинський Андрій – керівник, к.фарм.н., асистент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
Ковальська Марта – спеціаліст, здобувач кафедри патофізіології

Корисна інформація:

Перелік  вітчизняних журналів включених до наукометричної бази Scopus.

Список журналів включених до наукометричних  баз даних Scopus та Web of Science.

Алгоритм пошуку наукометричних показників у реферативних базах даних SciVerse Scopus та Web of Science та реєстрація авторського профілю ResearcherID

Рекомендації по оформленню заявок  на проекти Еrasmus+

Керівництво до програми Еразмус+