Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.03 – нормальна фізіологія; ІСАЄВА ІННА МИКОЛАЇВНА – Адаптаційні реакції серцевосудинної системи в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Шатило В. Б.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Вадзюк С. Н.)

ДИСЕРТАЦІЯ