Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.01 − акушерство та гінекологія; ГИЧКА НАЗАРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – Удосконалення діагностично-терапевтичних заходів при загрозі інтранатального пошкодження недоношеного плода

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Маляр В.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Камінський В.В.)