Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.03 – нормальна фізіологія; ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ< – Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Шандра О.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Вадзюк С.Н.)

ДИСЕРТАЦІЯ