Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – 14.03.02 – патологічна анатомія; КУЗИК ЮЛІЯ ІВАНІВНА – Захворювання сонних артерій: клініко-патоморфологічні особливості

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Гичка С.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Гомоляко І.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Гнатюк М.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ