Головний редактор – акад. АНВО України проф. Абрагамович О. О. (Львів, Україна)
Заступники головного редактора:  член-кор. НАМНУ проф. Маркін Л. Б. (Львів, Україна),
акад. АНВОУ проф. Кияк Ю. Г. (Львів, Україна)
Науковий керівник видання: проф. Луцик О. Д. (Львів, Україна)
Відповідальний секретар: доц. Абрагамович У. О.
Керівник проекту: Стеців Я. Б.
Комерційний директор Погребняк О. О.
Літературний редактор Дячишин Л. В.

Засновники:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Видавництво «Кирилиця»
Свідоцтво про державну реєстрацію KB №18287-708Р від 11.10.2011 
Видано Державною реєстраційною службою України
Видавець: ТзОВ «Видавництво «Кирилиця» 

редакцiя журналу «Львівський клінічний вісник», І поверх терапевтичної
клініки ЛОКЛ, вул. Некрасова, 4, м. Львів, 79010, Україна;
Тел./факс +38(032) 260-15-56; тел. +38(032) 2786-386; +38067-757-21-09.

Виходить з 2013 року.

Редакційна рада
 
Д-р. Абрагамович М.

(Відень, Австрія)

доц. Абрагамович М. О.

(Львів, Україна)

проф. Барна О. М.

(Київ, Україна)

проф. Ганич Т. М.

(Ужгород, Україна)

акад. АНВОУ, проф. Гнатейко О. З.

(Львів, Україна)

проф. Горбась І. М.

(Київ, Україна)

проф. Денeсюк В. І.

(Вінниця, Україна)

проф. Ельшлєґель Ф.

(Берлін, Німеччина)

проф. Жарінов О. Й.

(Київ, Україна)

проф. Зінчук О. М.

(Львів, Україна)

проф. Іванів Ю. А.

(Львів, Україна)

проф. Катеренчук І. П.

(Полтава, Україна)

проф. Н. Кіладзе

(Тбілісі, Грузія)

акад. АМНУ, проф. Коркушко О. В.

(Київ, Україна)

доц. Лєб Б.

(Відень, Австрія)

Проф. Максимович В.

(Вінніпеґ, Канада)

д-р Саутнер Ю.

(Відень, Австрія)

проф. Свінціцький А. С.

(Київ, Україна)

проф. Середюк Н.М.

(Івано-Франківськ, Україна)

проф. Скляров Є. Я.

(Львів, Україна)

проф. Смоляр Н. І.

(Львів, Україна)

проф. Станіславчук М. А.

(Вінниця, Україна)

проф. Федоров Ю. В.

(Львів, Україна)

доц. Цапок А. А.

(Львів, Україна)

проф. Чопей І. В.

(Ужгород, Україна)

проф. Чоп’як В. В.

(Львів, Україна)

проф. Чуклін С. М.

(Львів, Україна)

проф. Швед М. І.

(Тернопіль, Україна)

проф. Ягенський А. В.

(Луцьк, Україна)

 

Редакційна колегія
  
проф. Андрющенко В. П. (Львів, Україна)

проф. Варес Я. Е. (Львів, Україна)

проф. Дутка Р. Я. (Львів, Україна)

акад. АНВОУ, проф. Заремба Є. Х. (Львів, Україна)

акад. АМНУ, проф. Зербіно Д. Д. (Львів, Україна)

акад. АНВОУ, проф. Зіменковський А. Б. (Львів, Україна)

акад. АНВОУ, проф. Ільницький І. Г. (Львів, Україна)

акад. АНВОУ, проф. Hадашкевич О. Н. (Львів, Україна)

проф. Надрага О. Б. (Львів, Україна)

акад. АНВОУ, проф. Новак В. Л. (Львів, Україна)

проф. Няньковський С. Л. (Львів, Україна)

проф. Пшик С. С. (Львів, Україна)

проф. Радченко О. М. (Львів, Україна)

проф. Сергієнко О. О. (Львів, Україна)

проф. Корсантія Б. (Тбілісі, Грузія)