Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  14.01.22  – Стоматологія;

ПЯСЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА Особливості перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в осіб із різним психофізичним станом

АВТОРЕФЕРАТ
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Заболотного Т.Д.)
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Дєньги О.В.)
ДИСЕРТАЦІЯ