Участь у європейській рамковій програмі Horizon 2020

horizon

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, відповідно до нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», де, серед основний цілей міжнародного науково-технічного співробітництва, є інтеграція України до Європейського дослідницького простору, зокрема й участь у відповідних рамкових програмах Євросоюзу з науки та інновацій, пройшов процес валідації Європейською Комісією та отримав індивідуальний код (PIC-number) учасника електронного реєстру ґрантоотримувача. У зв’язку з цим науковці університету здобули можливість брати участь на засадах повноправних партнерів у європейських наукових, інноваційних, освітніх і культурних програмах, зокрема, в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Участь у Європейських дослідницьких програмах стає дедалі вагомішим компонентом в оцінці діяльності наукового колективу, його можливостей концентрувати зусилля навколо найбільш актуальних і амбітних наукових, інноваційних проектів для досягнення творчих успіхів з актуальних питань сучасної науки, технологічного прогресу, задоволення соціальних проблем суспільства.

На сьогодні, у зв’язку з оголошенням нових конкурсів на 2016-2017 рр., науковці ЛНМУ активно працюють над підготовкою проектних пропозицій для подачі до програми «Горизонт 2020» у напрямку «Здоров’я та соціальні виклики».horizon2020

 

У 2015 році науковці університету подали 4 заявки на проект у межах напряму «Дії Марії Складовської-Кюрі (MSCARISE-2015)» програми «Горизонт 2020»:

 • «NeuroNano» (кафедра біологічної хімії, кафедра технології ліків і біофармації та кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії)
 • «Pathogen and Graphene (PANG)» (кафедра гістології, цитології та ембріології, кафедра клінічної імунології та алергології)
 • «Інтеграція біомаркерів та персоналізоване моделювання системного патогенезу в системному червоному вовчаку» (кафедра гістології, цитології та ембріології, кафедра клінічної імунології та алергології )
 • «Визначення механізмів формування імунозалежного непліддя у групах чоловіків з різними патологіями» (кафедра клінічної імунології та алергології, кафедра дитячої хірургії).

Серед поданих заявок перемогу в конкурсі здобув проект «Pathogen and Graphene (PANG)» та в рамках ґрантової угоди отримав фінансову підтримку протягом 2016-2020 років

Партнерами ЛНМУ в цьому проекті виступили:

horizon form

 1. Лілльський Університет науки та технологій (Франція)
 2. Рурський Університет Бохум (Німеччина)
 3. Фрідріх-Олександра Університет Ерлянгену-Нюрнбергу (Німеччина)
 4. Університет Гьотебургу (Швеція)
 5. Науково-дослідні лабораторія Graphenea (Естонія)
 6. LSO Medical (Франція)
 7. RS Research (Туреччина)

 

horizon2020

 

У 2016 році науковці університету подали 2 заявки на проект у рамках програми «Горизонт 2020»:

– «CONFIRM» – Conceptual medical framework for standardized health care – Концептуальна медична база для стандартизованої медичної допомоги (кафедра урології ФПДО)

«AntiBidS»Antibiotics Big Data System Система Великих даних антибіотиків (кафедра загальної хірургії)