Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я

 Науково-консультативний Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я створений на базі кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації як структурний підрозділ ЛНМУ імені Данила Галицького (наказ Ректора ЛНМУ імені Данила Галицького № 3296-з від 11.12.2013 р.)

Засновником та керівником Центру фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я є завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Зіменковський Андрій Борисович.

 Заступник керівника – к.фарм.н. Заяць М. М.

 Штат Центру:

к.фарм.н., головний позаштатний спеціаліст ЛОДА з клінічної фармації Настюха Ю. С., к.фарм.н. Борецька О. Б., к.фарм.н. Ривак Т. Б., к.фарм.н. Янишин У. Я.

Контактні дані: м. Львів,

вул. Пекарська, 69

e-mail: zayatsmarta@gmail.com

 

Науково-консультативний центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – Центр) є спеціалізованим, некомерційним, науково-консультативним, навчально-методичним, інформаційним структурним підрозділом ЛНМУ імені Данила Галицького, який здійснює свою діяльність за напрямками клінічної фармації, соціальної фармації, клінічної фармакології, практичної медицини та фармації, організацію і впровадження новітніх технологій у практичну охорону здоров’я з метою забезпечення раціональної, безпечної та ефективної фармакотерапії, фармацевтичної опіки, на всіх етапах медикаментозного процесу, підвищення якості медичної допомоги, міжнародної наукової співпраці та наукової євроінтеграції.

Центр створений з метою підвищення наукового і фахового рівня, інформаційного забезпечення спеціалістів охорони здоров’я (лікарів, керівників охорони здоров’я, провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів тощо) щодо раціональної, доказової фармакотерапії, фармацевтичної опіки, організації та впровадження у навчальний процес новітніх (інноваційних) медичних (фармацевтичних) технологій із застосуванням сучасного обладнання, матеріалів тощо.

Відповідно до основної мети створення, Центр виконує наступні функції:

 • надання достовірної інформації щодо лікарських засобів та їх дії, сформованої на засадах доказової медицини, доказової фармації та доказової фармацевтичної опіки фахівцям охорони здоров’я та населенню з використанням доступних наукових інформаційних джерел й у відповідь на індивідуальні та колективні запити;
 • реалізація завдань щодо вдосконалення інформаційного забезпечення впровадження інновацій у систему охорони здоров’я України, зокрема із використанням закордонного досвіду;
 • видавнича діяльність: випуск спеціальної друкованої (або електронної) продукції для фахівців охорони здоров’я у вигляді публікацій у журналах, інформаційних листівок, буклетів, плакатів, бюлетенів тощо;
 • розробка методичних матеріалів (зокрема клініко-фармацевтичних повідомлень) щодо питань, що входять до компетенції Центру;
 • проведення освітніх семінарів, лекцій, тренінгів, майстер-класів для спеціалістів із медичною та фармацевтичною освітою на теми, що входять до компетенції Центру;
 • організація та здійснення клініко-фармацевтичних досліджень із питань раціональної фармакотерапії та менеджменту ліко-пов’язаних проблем, лікової поведінки пацієнта тощо;
 • надання фахових консультацій з питань фармакотерапії, фармацевтичної опіки, клінічної фармації, фармакоекономіки;
 • наукова, організаційна, методична, правова допомога клінічним провізорам м. Львова та Львівської області;
 • підвищення якості надання фармацевтичної опіки шляхом впровадження спеціальних програм у заклади охорони здоров’я (аптеки, стаціонари, поліклініки тощо);
 • участь у національних та міжнародних навчальних та спеціалізованих програмах, участь в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації (зокрема з дистанційною формою навчання), стажувань, конференцій, симпозіумів, семінарів тощо;
 • надання суб’єктам фармацевтичного ринку, органам управління охорони здоров’я та населенню області інформації про кон’юнктуру пропозицій товарів та послуг медико-фармацевтичного застосування;
 • розробка та впровадження сучасних комп’ютерних технологій у процес збору і поширення фармацевтичної інформації;
 • пропаганда серед населення відповідального самолікування, розвиток консультативних та довідково-інформаційних послуг.

Основні функції Центр виконує шляхом співпраці, налагодження постійного зв’язку між освітніми медичними (фармацевтичними) закладами як на території України, так і закордоном з метою поширення інноваційних технологій, інформації про новітні матеріали, медичні технології, обладнання у фармації, медицині тощо.

Діяльність Центру дозволить покращити якість інформаційного забезпечення у системі доказової медицини, фармацевтичної опіки, фармакоекономіки, оцінки якості фармакотерапії, впровадження новітніх технологій у фармації та медицині.