Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11– кардіологія;

МЕЛЕНЬ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Вплив стентування коронарних артерій на клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів

з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента st та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Іванов В.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Рішко М.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ