Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 

14.01.02 – внутрішні хвороби;

АБРАГАМОВИЧ УЛЯНА ОРЕСТІВНА

Характеристика соматичних коморбідних уражень у хворих на системний червоний вовчак:

систематизація; вплив на клінічний перебіг, ефективність лікування, прогноз

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Ганич Т.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Яцишин Р.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Станіславчук М.А.)

ДИСЕРТАЦІЯ