Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.03 – нормальна фізіологія;

СТЕЦЕВ’ЯТ ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ

Тиреоїдний статус, метаболічні процеси та їх гендерні особливості за умов йододефіциту

й інсулінорезистентності в експериментікогнітивної активності


АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Скляров О.Я.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Ткачук С.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ