Спеціалізована вчена рада Д 35.600.02

15.00.01 – технологія ліків, організація фарм.справи та судова фармація
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
Голова спеціалізованої вченої ради – Зіменковський Борис Семенович, доктор фармацевтичних
наук, професор, академік НАМН України, ректор;

Учений секретар – Драпак Ірина Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії  

тел. +380(32)2754987, 2786431;

Дисертації заплановані до захисту:

19.01.2024:

ЛОЗИНСЬКИЙ  АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Поліфункціональні конденсовані та неконденсовані похідні тіазолу/тіазолідинону: спрямований синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність

 
 

30.09.2021:

МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА – Фармакоекономічне обгрунтування підходів щодо раціоналізації фармацевтичної допомоги хворим на цироз печінки

ГОРДІЄНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА Розробка складу, технології і дослідження таблеток на рослинній основі для місцевого застосування у ротовій порожнині


12.05.2021:

ЛИСЮК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ Фармакогностичне дослідження видів лікарських рослин з нефропротекторною (гіпоазотемічною) активністю

ВРУБЕЛЬ ОЛЬГА РОМАНІВНА Фармакогностичне дослідження бруслини європейської (EUONYMUS EUROPAEA L.)


23.04.2021:  (засідання спеціалізованої вченої ради переноситься на 11.05.2021)

СТРУС ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Теоретичне та експериментальне обґрунтування комплексного використання сапропелів для створення лікарських, ветеринарних та косметичних засобів


16.04.2021:

ГУЗЬО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Фармакогностичне дослідження парила звичайного

ЛЕВИЦЬКА ОКСАНА РОМАНІВНА Клініко-фармацевтичне обґрунтування концептуальної моделі медикаментозного забезпечення хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу


09.04.2021:

КРИЩИШИН-ДИЛЕВИЧ АННА ПЕТРІВНА 4- Тіазолідинони та споріднені гетероцикли в дизайні протипаразитарних та протипухлинних агентів як поліфармакологічних лікоподібних молекул

ЧУХРАЙ ІРИНА ЛЮБОМИРІВНА Оптимізація фармацевтичного забезпечення пробіотиками


12.03.2021:

ШАНАЙДА МАРІЯ ІВАНІВНА Фармакогностичне дослідження представників підродини NEPETOIDEAE BURNETT. Родини LAMIACEAE MARTINOV як джерела одержання лікарських засобів.

ЛЕГІНЬ НАДІЯ ІГОРІВНА Фармакогностичне дослідження підлісника європейського (SANICULA EUROPAEA L.)


29.01.2021:

ВОРОНЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Оптимізація фармацевтичного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків радіаційних аварій


18.12.2020:

ЗАРЕМБА НАТАЛІЯ ІГОРІВНАCоціально-фармацевтичне обґрунтування моделі лікової політики для молоді

ШЕПЕТА ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНАCинтез, перетворення та біологічна активність похідних 4-тіазолідинону, оксадіазолу та тріазолу з фрагментами нестероїдних протизапальних засобів диклофенаку та ібупрофену в молекулах


17.12.2020:

ФРОЛОВ ДМИТРО АРТУРОВИЧ3-арил-2-хлорпропаналі у синтезі біологічно активних гетероциклічних сполук

ОСИПЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАXіміко-токсикологічне дослідження силденафілу, варденафілу та їх метаболітів при комбінованих отруєннях


13.11.2020:

ГАДЯК ІРИНА ВАСИЛІВНАНауково-практичне проєктування моделі фармацевтичної допомоги хворим на хронічний простатит

ДЕРКАЧ ГАЛИНА ОЛЕГІВНАCинтез та вивчення кореляції «структура – біологічна активність» похідних 5-амінометилентіазолідинонів


13.11.2020:

БАБІЙ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНАРозробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів для лікування герпетичної інфекції

ХИЛЮК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – Cинтез, перетворення та біологічна активність 2,3-диарил(гетерил) 4-тіазолідонів


14.11.2019:

БІЛОУС СВІТЛАНА БОГДАНІВНА –  Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу, технології і дослідження лікарських засобів антимікробної дії на основі наноматеріалів

СВІРСЬКА СОФІЯ ПЕТРІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду воловик


25.10.2019:

СЕХ МИРОСЛАВА ЯРОСЛАВІВНАКлініко-фармацевтичне обгрунту- вання моделі покращення якості фармакотерапії негоспітальної пневмонії

БАСАРАБА РОКСОЛАНА ЮРІЇВНАФармакогностичне дослідження котячих лапок дводомних (antennaria dioica) з метою створення нових лікарських засобів


26.06.2019:

СУЛИМА МАРТА ІВАНІВНА – Розробка спектрофотометричних методик визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів

ДАРЗУЛІ НАТАЛЯ ПЕТРІВНА – Розробка складу, технології та дослідження таблетованих лікарських засобів на основі екстракту грушанки круглолистої


17.05.2019:

БЕЛЕЙ СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – Розробка складу, технології та дослідження таблеток на основі екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого

ЮР’ЄВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА – Розробка складу та технології комбінованого таблетованого лікарського засобу антигіпертен-зивної дії


15.02.2019:

УМІНСЬКА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА – Розробка методик для контролю якості та визначення стабільності комбінованих екстемпоральних мазей з компонентами рослинного походження

САЇДОВ НАРЗУЛЛО БОБОЄВИЧ – Спрямований синтез біологічно активних речовин в ряду анілідів 4-r-5-r1-1,2,4-тріазол(4н)-3-ілтіогліколевих кислот


25.01.2019:

РОСАДА МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ – Розробка та валідація методик аналізу рибоксину в лікарських засобах

ЛОГОЙДА ЛІЛІЯ СВЯТОСЛАВІВНА – Науково-теоретичне обґрунту-вання біоаналітичних досліджень та стандартизації антигіпертензивних засобів з використанням хроматографічних методів


23.11.2018:

НЕЙКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду деревій та створення фітозасобів на їх основі

БАРЧУК ОЛЬГА ЗІНОВІЇВНА – Розробка складу, технології та методів стандартизації таблеток на основі фітоекстрактів чорниці звичайної та козлятника лікарського


01.06.2018:

ШОСТАК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА – Опрацювання складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів на основі екстракту трави звіробою і квіток нагідок з ранозагоювальною та протизапальною дією

КАЧАПУТ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – Розробка складу та технології гормональних лікарських засобів у формі суспензій для парентерального застосування


31.05.2018:

ДАВИДОВИЧ СОФІЯ ІГОРІВНА – Хіміко-токсикологічне дослідження сертиндолу та зипразидону


22.12.2017:

ВОЙТИРА МАГДАЛЕНА НАТАЛІЯ – Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з піридиновим фрагментом у молекулах

ДАРМОГРАЙ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА – Хіміко-токсикологічне дослідження міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів


27.10.2017:

МАКСИМОВИЧ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – Оптимізація фарма- цевтичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок


21.04.2017:

ВАДЗЮК ЮЛІЯ СТЕПАНІВНА – Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з патологією щитоподібної залози

ПРОДАН ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА – Синтез, будова, фізико-хімічні властивості і біологічна активність «онієвих» гексафторосилікатів


03.03.2017:

ПІНЯЖКО ОРЕСТА БОГДАНІВНА – Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування гінекологічних захворювань

ЛЕЛЮХ МАР’ЯН ІВАНОВИЧ – Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з тіа(окса)діазольними фрагментами у молекулах


9.12.2016:

ЗАРІЧАНСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.)


8.12.2016:

МЕЛЬНИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду рута

МІЛЯН ІВАННА ІВАНІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду Вероніка (Veronika L.)


21.10.2016:

ГУРЕЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА – Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів


03.06.2016:

КРУТСЬКИХ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських засобів на основі субстанції «Альтабор»


02.06.2016:

ДІЛАЙ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Оптимізація виробництва контролю якості стерильних лікарських засобів за вмістом бактерійних ендотоксинів

КОНЕЧНА РОКСОЛАНА ТАРАСІВНА – Одержання комплексу біологічно активних речовин з калусних культур лікарських рослин


06.05.2016:

ОЛІЙНИК ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – Теоретичні і методологічні засади організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій


08.04.2016:

КАДАМОВ ІДІБЕГ MАНСУРОВИЧ – Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил (бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4н)

КОНОНЕВИЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних циклопента піримідин-2,4(3н,5н)-діону


23.10.2015:

НОСУЛЕНКО ІННА СТЕПАНІВНА. СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2-[(3-R-2-ОКСО-2Н-[1,2,4]ТРИАЗИНО[2,3-c]ХІНАЗОЛІН-6-ІЛ)-ТІО]ОЦТОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ

ЛОЗИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ ТІОПІРАНО[2,3-d]ТІАЗОЛЬНОЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОЇ СИСТЕМИ