Виконання науково-дослідних робіт забезпечують керівники 76 кафедр, Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни, Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології, Науково-дослідного центру з випробування нових протипухлинних засобів. До виконання НДР також залучені інші структурні підрозділи Університету, а саме, наукова бібліотека, відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності, відділ метрології,  відділ технічного обслуговування лабораторного і медичного обладнання, віварій, ботанічний сад лікарських рослин. Організаційну та науково-методичну допомогу при виконанні НДР, окрім Вченої ради університету, Вчених рад відповідних факультетів, надають Рада молодих вчених і спеціалістів, Рада Студентського наукового товариства.

    Науково-дослідна робота Університету проводиться за наступними науковими напрямами:

медичне та фармацевтичне забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного стану; покращення якості надання медичної допомоги населенню; тактика хірургічного лікування запальних і незапальних захворювань підшлункової залози, тулуба та нижніх кінцівок; тактика обстеження та лікування хворих із хірургічною патологією серця та магістральних судин; лікування хворих із патологією шлунку, підшлункової залози, жовчновивідних шляхів, тонкої та товстої кишок, ожирінням, захворюваннями ендокринних органів та гнійно-септичними хворобами мʼяких тканин; сучасні технології анестезії та інтенсивної терапії; лікування хворих з травмою та захворюваннями опорно рухового апарату; госпітальна інфекція у стаціонарі на фоні лікування; порушення фертильності, акушерських і перинатальних ускладнень у жінок репродуктивного віку; показники кардіотокографії, допплерометрії, біофізичного профілю плода; характеристика уражень нервової системи різного генезу;  формування патологічних станів у дітей різного віку; особливості перебігу гострих інфекційних хвороб вірусного та бактерійного генезу у дітей; лікування хворих на розсіяний склероз; постковідний синдром і посттравматичний стресовий розлад; характеристики уражень нервової системи різного генезу; психічні захворювання на основі фармакологічної і психотерапевтичної корекції, медико-соціальна допомога пацієнтам із межовими та психотичними розладами; методи лікувальної корекції метаболічних порушень; вплив надмірної маси, куріння, цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу; метаболічні та імунні порушення в патогенезі алергічних і запальних процесів, стресі, адреналіновому пошкодженні міокарду; лікування хворих з раком травного тракту, дихальної, сечостатевої системи і грудних залоз різних вікових категорій; лікування хворих з моно- та коморбідними ураженнями внутрішніх органів; впровадження мініінвазивних технологій; лікування пацієнтів із дефектами зубо-щелепової системи; патоморфологічні особливості захворювань систем організму; синтез нових фізіологічно-активних речовин; протиепідемічний захист медичною системою тощо.

.

Перелік документів для планування науково-дослідної роботи кафедр:

  1. Завдання на проведення патентно-інформаційного дослідження – 1 примірник
  2. Звіт про проведення патентно-інформаційного дослідження – 1 примірник
  3. Проєкт реєстраційної карти нової теми: електронна версія (робити згідно з комп’ютерною програмою Nddkr 17)
  4. Розширена анотація – 1 примірник
  5. Виписка з протоколу засідання кафедри про затвердження теми – 1 примірник
  6. Виписка з протоколу комісії з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів  Університету – 1 примірник
  7. Перелік засобів вимірювальної техніки, які будуть використовуватися в науково-дослідній роботі – 1 примірник
  8. Кошторис витрат на виконання теми – 1 примірник
  9. Календарний план виконання теми (з поданням назв етапів на кожний рік) – 1 примірник