Main Menu

ЛНМУ у наукометричних базах даних

Перелік журналів включених до наукометричної бази SciVerse Scopus.

SciVerse Scopus – одна з найбільш авторитених баз даних, яка дозволяє просто і швидко одержати інформацію про кількість посилань на ту чи іншу роботу. SciVerse Scopus індексує з 1996 року понад 20000 назв наукових видань близько 5000 видавців. Розробником та власником бази даних є видавнича корпорація Elsevier. Наукометричним показником у SciVerse Scopus є індекс Гірша (h-index). Показник запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Гіршем для оцінки результативності наукової дільності вчених, як альтернатива імпакт-фактору. При підрахунку індексу Гірша враховують дві кількісні характеристики: кількість публікацій вченого та кількість цитувань його робіт. Механізм розрахунку індекса Хірша є достатньо простим: науковець має індекс h, якщо h з його Np робіт мають кількість цитувань більшу або рівну h кожна, а інші роботи (Np – h) мають кількість цитувань меншу ніж h кожна (тобто для прикладу науковець з індексом Хірша 5 має у своєму доробку 5 публікацій, що процитовані не менше 5 раз кожна).


База SciVerse Scopus дозволяє оцінити не тільки окремого науковця, а й розрахувати наукометричний профіль організації чи навіть країни. Так, на сайті https://osvita.ua/vnz/rating/51741/ періодично публікуються рейтинги науковців, науково-дослідних установ та закладів вищої освіти (ЗВО) України.

 

Станом на 2020 рік серед усіх ЗВО України за показниками бази даних SciVerse Scopus ЛНМУ імені Данила Галицького займає 12 позицію серед 177 закладів вищої освіти і ДРУГЕ серед медичних університетів України (згідно з даними інформаційного ресурсу Освіта.ua).

:

Динаміка індексу Гірша (h-індексу) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Динаміка кількості публікацій Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у наукометричній базі даних SciVerse Scopus

Динаміка кількості цитувань публікацій Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у наукометричній базі даних SciVerseScopus