Спеціалізована вчена рада Д 35.600.01 

14.01.03 – хірургія
14.01.22 – стоматологія
Голова спеціалізованої вченої ради – Лукавецький Олексій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1

Учений секретар – Андрющенко Дмитро Вікторович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО.

тел.: 067 497 46 34

Дисертації заплановані до захисту:

10.09.2021

МИГАЛЬ ОСТАП ОРЕСТОВИЧОсобливості клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у хворих на хронічну ревматичну хворобу серця


07.05.2021

НАЗАРЕВИЧ МАКСИМ РОМАНОВИЧВдосконалення лікування хворих з переломами кісток виличного комплексу на етапі післяопераційної реабілітації


02.04.2021

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ІВАН РОСТИСЛАВОВИЧCучасні аспекти комплексного лікування хворих на хронічні виразки нижніх кінцівок атеросклеротичного та діабетичного генезу

ГОЦКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧАналіз стану крайового пародонту біля опорних коронок незнімних конструкцій зубних протезів та шляхи попередження ускладнень


29.01.2021

МАНДИЧ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧОбґрунтування профілактики запальних захворювань пародонта при ортодонтичному лікуванні аномалій зубних рядів у осіб молодого віку

ДУТКО ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНАОсобливості клінічного перебігу, профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на олігофренію


20.11.2020

СТАСИШИН АНДРІЙ РОМАНОВИЧСучасна діагностика та клініко-патогенетичне обґрунтування малоінвазивних  хірургічних методів в комплексному лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з грижею стравохідного отвору діафрагми

ЛЕЩУК СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНАОбґрунтування і особливості профілактики карієсу зубів у дітей з бронхіальною астмою


18.09.2020

ДУТКО ХРИСТИНА ОРЕСТІВНАОптимізація лікування травматичних уражень щелепно-лицевої ділянки на тлізахворювань тканин пародонту

МАРТОВЛОС АНДРІЙ ІВАНОВИЧ – Клінічно-експериментальне обгрунтування стабілізації результатів ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у хворих із генералізованим пародонтитом


11.09.2020

ГАВРИЛЬЦІВ СОЛОМІЯ ТЕОДОРІВНА – Вдосконалення діагностично – лікувального алгоритму при радикулярних кістах щелеп пацієнтів із диференційованим остеорегенераторним статусом


10.09.2020

РУЖИЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА – Застосування щічного жирового тіла пацієнтів з різними типами лиця при хірургічному лікуванні дефектів альвеолярних відростків щелеп

МАГЕРА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА – Особливості діагностики та ортопедичного лікування хворих із підвищеним стиранням твердих тканин зубів і скронево-нижньощелепними розладами


07.07.2020

ЧЕРПАК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – Порівняльна оцінка ефективності застосування кальцій-фосфатних аллопластичних матеріалів та біополімерного композиту полілактиду з гідроксиапатитом для остеопластики дефектів щелеп

ПАВЛИЧКО РОМАН РОМАНОВИЧ – Особливості відновлення коронкової частини жувальних зубів зі значною втратою твердих тканин ендодонтичними коронками


07.06.2019

ІЛЬЧИШИН МАРТА ПЕТРІВНА – Оптимізація комплексного лікування захворювань тканин пародонту у курців


06.06.2019

БУБНЯК МИРОСЛАВ РОМАНОВИЧ – Ендоваскулярна діагностика, лікування і профілактика гострих гастро-дуоденальних кровотеч

ФЕДУН ІРЕНА РОМАНІВНА – Особливості клініки та лікування захворювань пародонту у наркозалежних хворих


16.05.2019

ВЕРГУН АНДРІЙ РОМАНОВИЧ – Хірургічна оніхопатологія проблеми діагностики та комплексного лікування

ГОТЬ СОФІЯ-РОКСОЛАНА РОСТИСЛАВІВНА – Порівняльна оцінка ефективності застосування цирконій оксидних та титанових опорних елементів імплантатів при заміщенні дефектів зубних рядів


17.05.2019

ВИХТЮК  ТАРАС ІГОРОВИЧ – Особливості клінічного перебігу та лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок

КОСТУРА ВІКТОРІЯ ЛЮБОМИРІВНА – Обгрунтування профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла


19.04.2019

ПЯСЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА – Особливості перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в осіб із різним психофізичним станом

ГАН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНАКлінічно-експериментальне обгрунтування вибору методу та засобу для лікування хворих на хронічний періодонтит із набутою широкою верхівкою кореня зуба


29.03.2019

МАТВІЙЧУК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ – Третинний перитоніт – клініка, діагностика, лікування

ЛАГОДА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА – Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей які проживають в екологічно несприятливих умовах


01.03.2019:

ФУР МИКОЛА БОРИСОВИЧ – Обгрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з зубощелепними аномаліями зі шкіл-інтернатів

КАРДАШЕВСЬКА ОЛЬГА ІГОРІВНА – Особливості клінічного перебігу, профілактика та лікування захворювань пародонта у працівників птахофабрик


25.01.2019:

КОМАРИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ЙОСИФІВНА – Обґрунтування ефективності застосування композиції на основі гідрогелю адгезивно – активного полімеру при передпротезній підготовці хворих до ортопедичного лікування

ЗМАРКО ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА – Клінічно-патогенетичне обгрунтування використання нанотехнологічного гелю у комплексному лікуванні дітей із хронічним катаральним гінгівітом


28.12.2018:

КАРП СВЯТОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ – Оптимізація хірургічного лікування та профілактики оростом та фарингостом

БОДНАРУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА – Клінічно–лабораторне обґрунтування профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно–рухового апарату


30.11.2018:

СЛОБОДА МАР’ЯНА ТАРАСІВНАПрогнозування розвитку та профілактика захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями

КІНАШ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ – Особливості діагностики функціональних розладів скронево-нижньощелепних суглобів при порушенні оклюзійних співвідношень та методи їх корекції


26.10.2018:

ШПОТЮК ОЛЬГА ОРЕСТІВНА – Порівняльна оцінка композитних реставрацій жувальної групи зубів у дітей

ЛОЗИНСЬКА ЛЮБОВ ЮРІЇВНА – Оцінка ризику розвитку новоутворень при хворобі крона для вибору адекватної хірургічної тактики


28.09.2018:

МЕЛЬНИЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – Оптимізація профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя

ОЛІЙНИК АДРІАН ЮРІЙОВИЧ – Особливості ортопедичного лікування хворих з деформаціями зубощелепної системи при вроджених незрощеннях верхньої губи та піднебіння після операційних втручань


15.06.2018:

ЧУХРАЙ НАТАЛІЯ ЛЬВІВНА – Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням чинників ризику та їх впливу на формування резистентності емалі


14.06.2018:

КРУПНИК АННА-СОФІЯ АНДРІЇВНА – Обґрунтування можливості використання імплантів для заміщення дефектів зубних рядів у підлітків

ПАСЬКО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – Профілактика та комплексне лікування післяопераційного гіпопаратиреозу


25.05.2018:

БОХОНКО РОМАН ЛЮБОМИРОВИЧ – Профілактика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота

СОРОКІВСЬКИЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ – Усунення гострих післяекстракційних ороантральних сполучень із використанням сучасних біоматеріалів для керованої тканинної регенерації


23.02.2018:

МІСЬКІВ АНДРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ – Вплив прорізування постійних зубів у дітей у різні періоди розвитку зубощелепної системи на формування зубощелепних аномалій

КИРМАНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – Порівняльна оцінка сучасних матеріалів для тимчасових незнімних конструкцій зубних протезів та їх значення в протезуванні


26.01.2018:

МИСЬКІВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – Комплексне хірургічне лікування гнійно-запальних процесів нижніх кінцівок у хворих з ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи

РИБЕРТ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – Комплексний підхід у діагностиці і лікуванні хворих зі скронево-нижньощелепними розладами при порушеній функціональній оклюзії


06.10.2017:

ЛЕВЧАК ЮРІЙ АДАЛЬБЕРТОВИЧ – Хірургічне лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени

ГОЛЕЙКО МАРТА ВОЛОДИМИРІВНА – Особливості клініки та лікування хворих на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта


23.06.2017:

КИЯК СОЛОМІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Підвищення ефективності діагностики ретенції третіх молярів нижньої щелепи та оцінка прогностичних критеріїв при їх атиповому видаленні

ШКРЕБНЮК РОКСОЛАНА ЮРІЇВНА – Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку генералізованого пародонтиту та його лікування у хворих на цукровий діабет і типу, ускладнений діабетичною кардіоміопатією

02.06.2017:

АНДРЮЩЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ – Мультидисциплінарний принцип діагностики та сучасної хірургічної тактики при гострому панкреатиті та його місцевих ускладненнях

ДИРИК ВОЛОДИМИРА ТАРАСІВНА – Обґрунтування профілактики та лікування захворювань пародонта у працівників, контактуючих з пестицидами в умовах закритого та відкритого грунту 

12.05.2017:

ІЛЬНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ МИРОНОВИЧ – Кісткова пластика альвеолярного відростка та піднебіння комбінованим трансплантатом у дітей з вродженими незрощеннями

ХОМИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – Комплексне місцеве лікування післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів

31.03.2017:

ГРИНИШИН ОЛЬГА БОГДАНІВНА – Підходи до лікування глибокого карієсу проксимальних поверхонь тимчасових молярів у дітей

СІЧКОРІЗ ХРИСТИНА АНДРІЇВНА – Клінічно-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та профілактики захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С

03.03.2017:

СИДЛЯРУК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА – Підвищення ефективності лікування захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота у хворих на гастродуоденіт

ТЕЛІШЕВСЬКА ОКСАНА ДМИТРІВНА – Обгрунтування клініко-діагностичних критеріїв диференційної діагностики скронево-нижньощелепних розладів та хвороб, що їх імітують

13.05.2016:

КОРНІЄНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА – Удосконалення хірургічних методів лікування хворих з хронічними періодонтитами та одонтогенними кістами щелеп

КУЛІНЧЕНКО РУСЛАН ВАДИМОВИЧ – Клініко-морфологічна характеристика скронево-нижньощелепних суглобів за наявності дефектів зубних рядів

12.05.2016:

СОВ’ЯК ОКСАНА ОЛЕГІВНА – Особливості клінічного перебігу множинного карієсу зубів та обгрунтування лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку

ШВЕЦЬ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ – Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на хронічні запальні процеси шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної води курорту моршин

08.04.2016:

МАЛКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Клінічно–експериментальне обґрунтування профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, які проживають на екологічно несприятливій території

РОЗНОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ – Ідентифікація нервів гортані при оперативних втручаннях на щитоподібній залозі

30.10.2015:

МАТВІЙЧУК ХРИСТИНА БОГДАНІВНА – ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ З УРАХУВАННЯМ АДАПТАЦІЙНО-СТРЕСОВОЇ РЕАКЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ УСКЛАДНЕНОЮ ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

КРИВАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЦИРКОНІЄВИХ ІМПЛАНТАТІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)