Нормативні документи:

Наказ МОЗ України №498 від 01.03.2019 року «Про наукових  досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2019 році».


Наказ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1005-з від 19.03.2019 року «Про форму подачі квартальних звітів щодо виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок». 

 

Наказ Про планування наукової тематики на 2019 рік

Бланки та форми:


Зведений план науково-дослідних робіт Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, які фінансуються з державного бюджету (форма 1).


Квартальний звіт про виконання фундаментальних та прикладних досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (додаток 2). 


Калькуляція кошторисної вартості робіт. 

 

Перелік фінансованих НДР:

2021

2019
2018

Представлення НДР, що будуть виконуватися у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету: