Спеціалізована вчена рада Д 35.600.05

14.01.02 – Внутрішні хвороби
14.01.11 – Кардіологія, медичні науки

Голова спеціалізованої вченої ради – Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри;

Учений секретар – Світлик Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор,
професор кафедри

тел. +38067989 95 56

Дисертації заплановані до захисту:

16.04.2021

ГУТА СОЛОМІЯ ІВАНІВНА – Характеристика коморбідних уражень внутрішніх органів у хворих на системний червоний вовчак, інфікованих цитомегаловірусом та вірусом М. Е. Епштейна – І. Барр


15.04.2021

ПАВЕЛКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ – Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії після перенесеного інфаркту міокарда

ДІДЕНКО ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА – Особливості клінічного перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у хворих з цукровим діабетом 2 типу та стенозуючим атеросклерозом сонних артерій


26.03.2021

АБРАГАМОВИЧ УЛЯНА ОРЕСТІВНА – Характеристика соматичних коморбідних уражень у хворих на системний червоний вовчак: систематизація; вплив на клінічний перебіг, ефективність лікування, прогноз

ЖОВАНИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень з посттуберкульозними змінами за умови поєднання з анемією хронічних захворювань


18.12.2020

КОЛЕСНИК МАРІЯ ОЛЕГІВНА – Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду при різних гематологічних варіантах залізодефіциту, ефективність феро- та метаболічної терапії


17.12.2020

БАРАНОВА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА – Кальцифікація аортального клапана: гендерні особливості перебігу, структурнофункціонального стану серця і метаболічного статусу

ОНИЩУК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА – Роль статево-вікових та нейрогормональних факторів – галектину-3 і альдостерону в формуванні клінічного профілю і структурного ремоделювання в пацієнтів із гіпертонічною хворобою молодого і середнього віку


29.09.2020

ДРОНИК ІРИНА СТЕПАНІВНА – Антиоксидантна система у хворих на артеріальну гіпертензію при фізичному навантаженні

НЕСТЕРАК РОКСОЛАНА ВІКТОРІВНА – Реабілітація та відновне лікування хворих на ішемічну хворобу серця: клініко-діагностичні, лікувальні та прогностичні підходи після реваскуляризації міокарда


28.09.2020

МЕЛЕНЬ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ – Вплив стентування коронарних артерій на клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента st та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка

ГУТА РОКСОЛАНА РОМАНІВНА – Предиктори виникнення серцево-судинних ускладнень у хворих після реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда


18.09.2020

ФАЮРА ОКСАНА ПЕТРІВНА – Порушення редокс-гомеостазу, ендотеліальної та вегетативної функцій у хворих з різної тяжкості цирозом печінки та синтропічними ураженнями внутрішніх органів; патогенетичне обґрунтування та ефективність лікування

ПИЛИПІВ ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА – Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії з когнітивними порушеннями залежно від факторів ризику та ураження органів-мішеней


17.09.2020

ГАЛЬКЕВИЧ МАРТА ПЕТРІВНА – Особливості перебігу гострого коронарного синдрому за наявності цукрового діабету 2 типу та інших факторів ризику ішемічної хвороби серця

ЦИГАНИК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Особливості кальцієво-фосфорного обміну та стану кісток у хворих на системний червоний вовчак з ураженнями внутрішніх органів: діагностика та принципи диференційованого лікування


26.06.2020

ЧЕТАЙКІНА АННА ВАЛЕРІЇВНА – Клініко-патоґенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень ґастродуоденальної зони у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень

БАРАБАШ ОКСАНА СТЕПАНІВНА – Розлади функції правого шлуночка при артеріальній гіпертензії і можливості медикаментозної корекції


21.11.2019

ДЯКІВ-КОРЕЙБА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА – Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: поширеність, особливості перебігу, моторика жовчевого міхура, стан біоценозу кишки


24.10.2019

МЕЛЬНИК ОЛЕНА БОРИСІВНА – Особливості перебігу та оптимізації лікування бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням

ПИЛИПІВ ЛЕСЯ ІГОРІВНА – Клініко-лабораторні особливості та адаптаційні процеси  у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням


18.06.2019

МОГИЛЬНИЦЬКА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА – Ендотеліальна дисфункція при захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю: механізми розвитку, клінічні прояви, підходи до діагностики та корекції

ФАРМАГА МАРТА ЛЮБОМИРІВНА – Характеристика та особливості синтропічного ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: патогенетичні механізми, діагностика, принципи лікування


19.06.2019

МОХНАЧОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної хвороби вумовах коморбідності

ДАНІЛЕВИЧ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА – Клініко-прогностичне значення рівня альдостерону у хворих із гіпертонічною хворобою і частими нападами фібриляції передсердь, шляхи підвищення ефективності антиаритмічної терапії


16.05.2019

ШВЕД МАРІАННА ІВАНІВНА – Особливості перебігу і оптимізація лікування гострого коронарного синдрому у пацієнтів із супутним хронічним гелікобактерасоційованим гастритом

КЕДИК АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА – Стан ліпідного обміну у пацієнтів з ожирінням та коморбідною патологією, які мешкають у різних висотних регіонах Закарпаття


03.04.2019

БЕДЗАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – Нестабільна стенокардія у жінок-курців: особливості клінічного перебігу та фармакотерапії

КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу з урахуванням функціонального стану печінки


04.04.2019

КОБІТОВИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА – Клінічно-патогенетичні особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним бронхітом

28.12.2018:

ВАКАЛЮК ІРИНА ІГОРІВНА  – Стабільна ішемічна хвороба серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки:
клініко-патогенетичні особливості, прогнозування перебігу та диференційований підхід до антитромботичної та гепатопротекторної терапії


06.06.2018:

УСТИЧ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та рівнинних регіонів закарпаття

ПРИСЯЖНЮК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ – Клінічно-патогенетичні, вікові та генетичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки, коморбідних процесів і гіпотиреозу, диференційовані підходи до лікування


29.05.2018:

ПРОЦЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ – Гострий коронарний синдром без елевації сегмента st у жінок в перименопаузі: особливості клінічного перебігу, метаболічного статусу та стану коронарного кровообігу

СМАЛЮХ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – Патогенетичні аспекти обгрунтованого застосування гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію


30.05.2017:

КУРБАН МАР’ЯНА МИКОЛАЇВНА – Гелікобактерна інфекція та рівень гомоцистеїну у хворих та артеріальну гіпертензію в поєднанні з Helicobacter pylori асоційованим гастритом

29.05.2017:

ВІРНА МАРІАННА МИХАЙЛІВНА – Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих та артеріальну гіпертензію

БАБЛЯК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ – Резистентна артеріальна гіпертензія у осіб літнього віку: фактори ризику, ремоделювання лівого шлуночка та особливості лікування

11.05.2017:

КАРПИШИН НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА – Оптимізація діагностики та лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів зі стабільною стенокардією

ПЕХЕНЬКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА – Оптимізація патогенетичної терапії ревматоїдного артриту у поєднанні
з артеріальною гіпертензією

16.02.2017:

ТОЛОПКО СОЛОМІЯ ЯРОСЛАВІВНА – Синтропічні ураження дихальної системи у хворих на цироз печінки: діаґностика; патоґенетичні механізми; характеристика та принципи лікування

ФЕРКО МАРІЯ РОМАНІВНА – Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень залежно від важкості портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки; принципи їх лікування

28.12.2016:

КАТЕРЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – Діагностичне і прогностичне значення вегетативної та психосоматичної дисфункції як факторів прогресування серцевої недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та шляхи їх корекції

ЯРОШЕНКО ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА – Клініко-патогенетична роль порушення обміну магнію і його корекція при хронічному панкреатиті у сполученні з хронічним бронхітом

02.06.2016:

ЮЗИЧ ІВАННА АНДРІЇВНА – Клініко-функціональна діагностика і патофізіологічні механізми виникнення вторинних дилатаційних кардіоміопатій

29.10.2015:

МИШАНИЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОГІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ