Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ІВАН РОСТИСЛАВОВИЧ

Сучасні аспекти комплексного лікування хворих на хронічні виразки

нижніх кінцівок атеросклеротичного та діабетичного генезу

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Корсак В.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Ляховський В.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ

ghj