Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.03 – нормальна фізіологія;

ШМАТА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

Функціональна активність вестибулярного аналізатора в осіб молодого вікуАВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Воронич-Семченко Н.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Фекета В.П.)

ДИСЕРТАЦІЯ