Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.02 – патологічна анатомія;

ОМЕЛЯШ УЛЯНА ВАСИЛІВНА

Патоморфологічні особливості та патоморфоз хірургічних захворювань щитоподібної залози

в прикарпатському ендемічному регіоні зоба


АВТОРЕФЕРАТі

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Давиденко С.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Романюк А.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ