Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 – кардіологія;

ПАВЕЛКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії після перенесеного інфаркту міокарда

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Швед М.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Жарінов О.Й.)

ДИСЕРТАЦІЯ