Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.02 – кардіологія; ТОЛОПКО СОЛОМІЯ ЯРОСЛАВІВНА – Синтропічні ураження дихальної системи у хворих на цироз печінки: діаґностика; патоґенетичні механізми; характеристика та принципи лікування

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Фадєєнко Г.Д.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Ганич Т.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ