За участю працівників Університету видається 13 наукових та науково-практичних журналів:

1.    Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис.

Науковий журнал.

Включений до переліку наукових фахових видань ДАК України.

Головний редактор Лукавецький О.В.

Редколегія: Вовк Ю.В., Білинський Б.Т., Герич І.Д., Зербіно Д.Д., Зіменковський Б.С., Кіцера О.О., Кияк Ю.Г., Коржинський Ю.С., Луцик О.Д., Павловський М.П.

Виходить з 1995 року.

Адреса редколегії: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.+380(32)275-49-36
е-mаіl: aml.lnmu@gmail.com

 

2.   Львівський клінічний вісник

Головний редактор – акад. АНВО України проф. Абрагамович О. О. (Львів, Україна)
Заступники головного редактора:  член-кор. НАМНУ проф. Маркін Л. Б. (Львів, Україна),
акад. АНВОУ проф. Кияк Ю. Г. (Львів, Україна)
Науковий керівник видання: проф. Луцик О. Д. (Львів, Україна)
Відповідальний секретар: доц. Абрагамович У. О.
Керівник проекту: Стеців Я. Б.
Комерційний директор Погребняк О. О.
Літературний редактор Дячишин Л. В.

Засновники:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Видавництво «Кирилиця»
Свідоцтво про державну реєстрацію KB №18287-708Р від 11.10.2011 
Видано Державною реєстраційною службою України
Видавець: ТзОВ «Видавництво «Кирилиця» 
79010 Львів, вул. Ак. М. Кравчука 6/3 тел./факс: (032) 276-83-28 
e-mail: kyrylytsya@gmail.com

Виходить з 2013 року.

Редакційна рада
 д-р Абрагамович М. (Відень, Австрія), доц. Абрагамович М. О. (Львів, Україна), проф. Барна О. М. (Київ, Україна), проф. Ганич Т. М. (Ужгород, Україна), акад. АНВОУ проф. Гнатейко О.З. (Львів, Україна), проф. Горбась І. М. (Київ, Україна), проф. Денесюк В. І. (Вінниця, Україна), проф. Ельшлєґель Ф. (Берлін, Німеччина), проф. Жарінов О. Й. (Київ, Україна), акад. АНВОУ проф. Заремба Є. X. (Львів, Україна), проф. Зінчук О. М. (Львів, Україна), проф. Іванів Ю. А. (Львів, Україна), проф. Катеренчук І. П. (Полтава, Україна), акад. НАМНУ  проф. Коркушко О. В. (Київ, Україна), доц. Лєб Б. (Відень, Австрія), проф. Максимович В. (Вінніпег, Канада), д-р Саутнер Ю. (Відень, Австрія), проф. Свінціцький А. С. (Київ, Україна), проф. Скляров Є. Я. (Львів, Україна), проф. Смоляр Н. І. (Львів, Україна), проф. Станіславчук М. А. (Вінниця, Україна), проф. Федоров Ю. В. (Львів, Україна), доц. Цапок А. А. (Львів, Україна), проф. Чопей І. В. (Ужгород, Україна), проф. Чоп’як В. В. (Львів, Україна), проф. Чуклін С. М. (Львів, Україна), проф. Швед М. І. (Тернопіль, Україна), проф. Яворський О. Г. (Львів, Україна), проф. Ягенський А. В. (Луцьк, Україна)
 

Редакційна колегія
 проф. Андрущенко В. П. (Львів, Україна), проф. Варес Я. Е. (Львів, Україна), проф. Дутка Р. Я. (Львів, Україна), акад. НАМНУ проф. Зербіно Д. Д. (Львів, Україна), акад. АНВОУ проф. Зіменковський А. Б. (Львів, Україна), акад. АНВОУ проф. Ільницький І. Г. (Львів, Україна), акад. АНВОУ проф. Надашкевич О. Н. (Львів, Україна), проф. Надрага О. Б. (Львів, Україна), акад. АНВОУ проф. Новак  В. Л. (Львів, Україна), проф. Няньковський С. Л. (Львів, Україна), проф. Пшик С. С. (Львів, Україна), проф. Радченко О. М. (Львів, Україна), проф. Сергієнко О. О. (Львів, Україна)
 

3.    Новини стоматології.

Науковий журнал.

Включений до переліку наукових фахових видань ДАК України.

Науковий редактор Макєєв В.Ф. Редколегія: Вовк Ю.В., Готь І.М., Заблоцький Я.В., Заболотний Т.Д., Кухта С.Й., Ломницький І.Я., Смоляр Н.І.

Виходить з 1995 року.

Адреса редколегії: 79038, м. Львів, вул. Пасічна, 36
тел./факс +380(32)271-20-22, 271-22-72
е-mаіl: info@galdent.com.ua

http://www.galdent.com.ua

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Ns/index.html

 

4.    Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.

Науково-практичний журнал.

Включений до переліку наукових фахових видань ДАК України.

Головний редактор Гжегоцький М.Р. Заступники головного редактора: Петришин Ю.С., Мельник І.А. Відповідальний редактор: Мисаковець О.Г. Технічний редактор: Чайковська О.М. Редколегія: Бабський А.М., Великий М.М., Воробець З.Д., Зіменковський Б.С., Козявкін В.І., Кундієв Ю.І., Магльований А.В., Сергієнко О.О., Скляров О.Я.; Снітинський В.В., Стояновський В.Г.

Виходить з 1997 року.

Адреса редколегії: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
тел./факс +38 (032) 275-75-91,

http://ecpb.org.ua

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/EKFB/index.html

 

5.    Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація/ Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization.

Науковий журнал.

Включений до переліку наукових фахових видань ДАК України.

Головний редактор Зіменковський А.Б. Редколегія: Лесик Р.Б., Зарума Л.Є., Зербіно Д.Д., Маркін Л.Б., Парновський Б.Л., Піняжко О.Р., Соломенчук Т.М. та ін.; відповідальний секретар Лопатинська О.І.

Виходить з 2008 року.

Адреса редколегії: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел./факс +380(32) 294-47-48

е-mаil: j.clin.pharm@gmail.com; azimenkovsky@ukr.net; dr_r_lesyk@org.lviv.net

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Kff/index.html

 

6.    Гепатологія.

Науково-практичний журнал.

Рік заснування: 2008 рік

Реферативні бази даних Index Copernicus, РІНЦ

ISSN: 2070-8904

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 13915-2888P

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова ВАК України від 26 травня 2010 №1-05/4

Засновник: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Благодійний фонд “Антигепатитний Центр імені С.П. Боткіна”

Головний редактор: Б.А. Герасун, доктор медичних наук

Зав. редакцією: А.М. Задорожний, кандидат медичних наук

Відповідальний секретар: О.Б. Ворожбит, кандидат медичних наук

Члени редакційної ради: М.А. Андрейчин (Тернопіль), І.А. Боброва (Київ), К.І. Бодня (Харків), Н.О. Виноград (Львів), Н.Б. Губергріц (Донецьк), Б.М. Дикий (Івано-Франківськ), Г.М. Дубинська (Полтава), І.Л. Кляритська (Сімферополь), Ю.І. Мазур (Львів), В.П. Малий (Харків), М.І. Михайлов (Москва, Росія), М.С. Регеда (Львів), К.Л. Сервецький (Одеса), С.І. Ткачук (Львів), С.М. Федоренко (Львів), С.В. Федорченко (Київ), Н.В. Харченко (Київ), В.В. Чоп’як (Львів)

Члени редколегії: В.І. Вдовиченко, д-р мед. наук, Львів; Ж.І. Возіанова, акад. НАМН України, Київ; О.Б. Ворожбит, канд. мед. наук, Львів; І.С. Гайдаш, д-р мед. наук, Луганськ; О.А. Голубовська, д-р мед. наук, Київ; Р.Ю. Грицко, канд. мед. наук, Львів; Б.С. Зіменковський, член-кореспондент НАМН України, д-р фармацевтичних наук, Львів; О.М. Зінчук, д-р мед. наук, Львів; В.В. Колдунов, д-р мед. наук, Дніпропетровськ; В.Ф. Марієвський, д-р мед. наук, Київ; Г.А. Мартинюк, канд. мед. наук, Рівне; Л.В. Мороз, д-р мед. наук, Вінниця; А.І. Мостюк, д-р мед. наук, Львів; Є.В. Нікітін, д-р мед. наук, Одеса; Є.Я. Скляров, д-р мед. наук, Львів; І.М. Шевчук, д-р мед. наук, Івано-Франківськ 

  • Адреса редакції: вул. Пекарська, 54, 79010, Львів, Україна
  • Телефон: +380322769220
  • E-mail: hepatology@i.ua
  • web: hepatology.org.ua
  • Facebook: facebook.com/Gepatologia
  • Умови публікації http://hepatology.org.ua/umovy-publikatsiji-materialiv-u-zhurnali/
  • Архів номерів http://hepatology.org.ua/arhivy-zhurnalu/ 

 

7.    Аптека галицька.

Редколегія: Грошовий Т.А., Зарума Л.Є., Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Парновський Б.Л.

Виходить з 1999 року.

Адреса редколегії: 79022, м. Львів, а/с 9437

тел./факс +380(32) 298-99-66

е-mаil: office@aptekagal.com.ua; apteka_gal@yahoo.com

http://www.aptekagal.com.ua

 

8.    Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія.

Головний редактор Угрин М.М. Редакційна рада: Вовк Ю.В., Заблоцький Я.В., Забо­лотний Т.Д., Ломницький І.Я., Макєєв В.Ф., Смоляр Н.І. та ін.

Виходить з 2005 року.

Адреса редколегії: 79038,м. Львів, вул. Пасічна, 36

тел./факс +380(32)271-20-22, 271-22-72

е-mаil: info@galdent.com.ua

http://www.galdent.com.ua

 

9.    Світ ортодонтії.

Редколегія: Макєєв В.Ф., Смоляр Н.І. та ін.

Виходить з 2002 року.

Адреса редколегії: 79038, м. Львів, вул. Пасічна, 36

тел./факс +380(32) 271-20-22, 271-22-72

е-mаil: info@galdent.com.ua

http://www.galdent.com.ua

 

10.    Алергія у дитини.

Головний редактор Беш Л.В.

Виходить з 2006 року.

Адреса редколегії: 79059, м. Львів, вул. П. Орлика, 4

тел. +380(32)2597509

Львівська міська дитяча клінічна лікарня, дитячий алергологічний

е-mаil: besh@lviv.gu.net

 

11.   Медичне право

Науково-практичний журнал

Включений до Переліку наукових фахових видань ДАК України

Головний редактор: І.Я. Сенюта. Редколегія: Х.Я. Терешко, С.В. Агієвець, І.М. Акулін, І.В. Венедіктова, З.С. Гладун, Андре Екстер, О.Ю. Кашинцева, І.Ф. Коваль, Н.М. Мироненко, О.П. Орлюк, Н.Б. Пацурія, В.М. Пашков, П.М. Рабінович, Л.В. Синоверський, О.Є. Січкоріз, Р.О. Стефанчук, М.М. Шевчук.

Виходить з 2008 року двічі на рік.

Адреса редколегії: 79010, м. Львів, вул. Солодова, 10

Тел..+380(32)2259580

е-mаіl: prlawlab@ukr.net

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Kff/index.html

 

12. Профілактична та дитяча стоматологія

Науково-практичний журнал

Головний редактор – проф. Н. І. Смоляр. Редакційна рада – доц. М.Ю. Антоненко (Київ), проф. О.В. Деньга (Одеса), проф. Є.Н. Дичко (Дніпропетровськ), проф. М.С. Дрогомирецька (Київ), проф. І.М. Готь (Львів), проф. Р.В. Казакова (Чернівці), проф. Л.Ф. Каськова (Полтава), проф. Л.П. Кісєльнікова (Москва, Росія), проф. І.В. Ковач (Дніпропетровськ), член-кор. НАМНУ, проф. К.М. Косенко (Київ), проф. В.Д. Куроєдова (Полтава), проф. В.І. Куцевляк (Харків), проф. В.Ф. Макєєв (науковий редактор, Львів), доц. Б.М. Мірчук (Одеса), доц. О.І. Остапко (заступник головного редактора, Київ), к.мед.н. В.А. Пайкуш (Львів), проф. Н.О. Савичук (Київ), доц. Г.М. Солонько (заступник головного редактора, Львів), проф. Т.М. Тєрєхова (Мінськ, Білорусь), доц. М.М. Угрин (Львів), член-кор. АМН України, член-кор. НАМНУ проф. Л.В. Харьков (Київ), проф. І.В. Чижевський (Донецьк), проф. Л.М. Яковенко (Київ).

Рік заснування — 2009.

Виходить раз у півріччя.

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Свідоцтво про державну реєстрацію № 15035-3907 Р від 22.01.2009 р.

Засновники

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
ТзОВ «ГалДент».

Журнал є офіційним друкованим виданням Асоціації профілактичної та дитячої стоматології України.

Адреса редакції: вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038, Україна

Тел./факс: (032)271 20 22, 271 22 72

E-mail: info@galdent.com.ua

web: www.galdent.com.ua