Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.22 – стоматологія; ХОМИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – Комплексне місцеве лікування післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Нагірний Я.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Аветіков Д.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ