Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.03 – нормальна фізіологія; ЯКУБЕЦЬ ОЛЬГА ІГОРІВНА – Функціонування no-синтазної та na+-атф-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Сагач В.Ф.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Булик Р.Є.)

ДИСЕРТАЦІЯ