Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.10 − педіатрія; ГЛАДЧЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА – Клініко-імунологічна характеристика та ефективність лікування гострих стенозуючих ларинготрахеїтів при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Крамарьов С.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Юрцева А.П.)