Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.10 − педіатрія; ЛІСНИЙ АНДРІЙ ЄВСТАХОВИЧ – Вплив забезпеченості організму дитини цинком та повноти проведення перинатальної антиретровірусної профілактики на частоту вертикальної трансмісії ВІЛ у Львівській області

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Старець О.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Булат Л.М.)