Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.11 – кардіологія; БАБЛЯК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ – Резистентна артеріальна гіпертензія у осіб літнього віку: фактори ризику, ремоделювання лівого шлуночка та особливості лікування.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Рудик Ю.С.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Рішко М.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ