Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.11 – кардіологія; ВІРНА МАРІАННА МИХАЙЛІВНА – Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Швед М.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Денесюк В.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ