Журнал “Львівський медичний часопис” (“Acta Medica Leopoliensia”).
Заснований у 1995 р. Львівським медичним інститутом як науково-практичний журнал для лікарів різної спеціалізації.
Перереєстрований у “Державному реєстрі друкованих засобів масової інформації” Міністерства юстиції України.
Реєстраційне свідоцтво журналу: серія КВ № 15067-3639ПР від 15.04.2009 р.
Засновник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
 
Видається щоквартально, мова – українська та англійська, тираж – 1000 примірників.
Розповсюджується на території України.
 
Головний редактор – Олексій Васильович Лукавецький, доктор медичних наук, професор, проректор з лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Технічний редактор – Ольга Зіновіївна Ткачук.
 
Тематична спрямованість журналу: фахові статті з медичних спеціальностей, інформування спеціалістів про найновіші досягнення в галузях клінічної та теоретичної медицини, реклама, хроніка найважливіших подій, рецензії на нові видання медичної літератури.
 
Адреса для листування: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
Місцезнаходження редакції: м. Львів, вул. Мечнікова, 10, гуртожиток № 4, кім. 7. Тел. (032) 275-49-36.