Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – 14.01.03 – хірургія; ЛЕВЧАК ЮРІЙ АДАЛЬБЕРТОВИЧ – Хірургічне лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Никоненко О.С.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Венгер І.К.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Матвійчук Б.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ