Виконання науково-дослідних робіт забезпечують керівники 78 кафедр, Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології, Науково-дослідного центру з випробування нових протипухлинних засобів. До виконання НДР також залучені інші структурні підрозділи Університету, а саме, наукова бібліотека, відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності, відділ метрології,  відділ технічного обслуговування лабораторного і медичного обладнання, віварій, ботанічний сад лікарських рослин. Організаційну та науково-методичну допомогу при виконанні НДР, окрім Вченої ради університету, Вчених рад відповідних факультетів, надають Рада молодих вчених і спеціалістів, Рада Студентського наукового товариства.

    Науково-дослідна робота Університету проводиться за наступними науковими напрямами: пошук нових біологічно-активних речовин; дослідження системного впливу пухлин на організм і терапія раку; діагностика, консервативне та хірургічне лікування хвороб серцево-судинної системи, органів шлунково-кишкового тракту, дихальної, ендокринної та сечостатевої систем; комплексне лікування хвороб пародонту; вплив чинників довкілля на організм та пов’язані з цим особливості терапії інфекційних і неінфекційних хвороб; діагностика та лікування хвороб матері та дитини; діагностика та лікування уражень головного мозку різного генезу; ангіогенез у нормі та патології; механізми іонного транспорту та розвитку мембранопатій; організація управління охороною здоров’я та фармацевтичною забезпеченістю населення.