Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.03 – хірургія; МИСЬКІВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – Комплексне хірургічне лікування гнійно-запальних процесів нижніх кінцівок у хворих з ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Корсак В.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Біляєва О.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ