Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.03 – нормальна фізіологія; ГУТНІК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження)

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Шандра О.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Вадзюк С.Н.)

ДИСЕРТАЦІЯ