Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.10 − педіатрія; ПАСІЧНЮК ІРИНА ПЕТРІВНА – Вплив нутритивного забезпечення та харчової поведінки на фізичний розвиток школярів у міській і сільській місцевостях

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Юрцева А. П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Марушко Ю.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ