Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.03 – хірургія; БОХОНКО РОМАН ЛЮБОМИРОВИЧ – Профілактика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Чернуха Л.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Польовий В.П.)

ДИСЕРТАЦІЯ