Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.10 − педіатрія; МАЛЬСЬКА АНДРІАНА АНДРІЇВНА – Клінічні особливості перебігу та віддалені результати оперативного лікування атріовентрикулярної комунікації у дітей раннього віку

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Майданник В.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Юрцева А.П.)

ДИСЕРТАЦІЯ