Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.11 – кардіологія; УСТИЧ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та рівнинних регіонів закарпаття.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Тащук В.К.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Скибчик В.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Середюк Н.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ