Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – 14.01.02 – внутрішні хвороби; ПРИСЯЖНЮК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ – Клінічно-патогенетичні, вікові та генетичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки, коморбідних процесів і гіпотиреозу, диференційовані підходи до лікування.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Абрагамович О.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Фадєєнко Г.Д.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Паньків В.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ