Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.10 − педіатрія; ЛАБІНСЬКИЙ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ – Клінічні особливості перебігу та віддалені результати оперативного лікування атріовентрикулярної комунікації у дітей раннього віку

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Булата Л.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Горленко О.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ