Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.22 – стоматологія; ОЛІЙНИК АДРІАН ЮРІЙОВИЧ – Особливості ортопедичного лікування хворих з деформаціями зубощелепної системи при вроджених незрощеннях верхньої губи та піднебіння після операційних втручань.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Король Д.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Потапчук А.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ