Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.10 − педіатрія; ДАЦ-ОПОКА МАРТА ІГОРІВНА – Діагностичні маркери та психосоматичні фактори ризику формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Шадрін О.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Булат Л.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ