Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.03 – хірургія; ЛОЗИНСЬКА ЛЮБОВ ЮРІЇВНА – Оцінка ризику розвитку новоутворень при хворобі крона для вибору адекватної хірургічної тактики.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Тамм Т.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Фелештинський Я.П.)

ДИСЕРТАЦІЯ