Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.01 – акушерство та гінекологія; ФЕДИШИН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА – собливості патогенезу спорадичного і звичного невиношування у жінок, асоційованих із дисбіозом піхви, та корекція порушень.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Голяновський О.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Шатилович К.Л.)

ДИСЕРТАЦІЯ