Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.22 – стоматологія; СЛОБОДА МАР’ЯНА ТАРАСІВНА – Прогнозування розвитку та профілактика захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Лучинський М.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Білоклицька Г.Ф.)

ДИСЕРТАЦІЯ